CryoSat-jääntutkimussatelliitti

CryoSat-satelliitilta toivotaan vastauksia ilmastonmuutokseen

CryoSat-satelliitti on Euroopan avaruusjärjestön ESAn ympäristösatelliitti, joka tutkii  jäätiköiden ja merijään muutoksia. ESA laukaisee CryoSatin Baikonurin avaruuskeskuksesta Kazakstanista 8. huhtikuuta 2010 klo 16.57 Suomen aikaa. 

Satelliitit ovat mitanneet arktisten alueiden jääpeitettä jo vuosia, mutta ilmastonmuutoksen tutkimiseksi tarvitaan tarkempaa tietoa jään paksuuden muutoksista. CryoSatin tärkein mittalaite on tutka, joka havainnoi jäätä jopa senttimetrin tarkkuudella. Tietojen avulla voidaan havaita entistä paremmin napajäiden ja merijään muutoksia ja mitata muutosten nopeutta. Tämä auttaa tutkijoita saamaan nykyistä kattavamman kuvan ilmaston lämpenemisestä.

Cryosat kiertää maapalloa vähintään kolmen vuoden ajan hyvin kaltevalla radalla, jolta se pystyy havaitsemaan lähes koko maapallon pinta-alaa.

Ensimmäinen CryoSat syöksyi mereen vähän laukaisunsa jälkeen 8.10.2005. Se ei irronnut kantoraketistaan, jonka rakettimoottori ei ilmeisesti ohjelmistovirheen vuoksi lopettanut suunnitellusti toimintaansa.
Tämän jälkeen satelliitti päätettiin pian rakentaa uudelleen.

Suomalainen teollisuus ja tutkimusryhmät ovat  mukana CryoSatin tutkimus- ja kehitystyössä:

Patria Aviation Oy toimitti satelliittiin tehonsäätö- ja jakoyksikön tehonjakomoduulit.

Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun  Radiotieteen ja -tekniikan laitoksen Avaruustekniikan ryhmä kehitti vuosina 2005-2007 ohjelmiston Cryosat-satelliitin tutkamittausten simulointiin. Ohjelmiston avulla tutkittiin satelliitin altimetritutkan mittaustulosten riippuvuutta merijään ja myös sen päällä olevan lumen ominaisuuksista. Simulointituloksia verrattiin Euroopan avaruusjärjestön lentokonekäyttöisen ASIRAS-tutkan mittaustuloksiin. ASIRAS-tutkan ominaisuudet ovat samat kuin Cryosat-satelliitin tutkan. Tulosten havaittiin riippuvan huomattavasti merijään ominaisuuksien (mm. pintageometria) lisäksi myös sen päällä olevan lumen ominaisuuksista kuten kosteudesta.

Ilmatieteen laitos soveltaa CryoSatin mittaustuloksia aiempiin tutkimustuloksiin. Pyrkimyksenä on osoittaa yhteyksiä ilmastonmuutoksen ja jään paksuuden vaihteluiden välillä. LIsäksi tutkijat ovat tehneet Itämerellä ja arktisilla alueilla tarkkoja jäämittauksia, joiden avulla varmistetaan satelliitin tulosten tarkkuus.

Lue lisää

ESAn CryoSat-sivulla on tietoa satelliitista ja uusinta tietoa laukaisusta. Sivulla on myös kuvia ja animaatioita satelliitista ja sen toiminnasta.

Share |

Tekes

Avaruus.infosta löydät
tietoa avaruusteknologiasta ja tutkimuksesta
mahdollisuuksia yrityksille ja tutkijoille
satelliitteja, luotaimia, sovelluksia
avaruusaiheisia uutisia.

Avaruus.infon tarjoaa Tekes.
info@tekes.fi